Fuentes de energía

INTRODUCCIÓN

ENERXÍAS RENOVABLES

ENERXÍAS NON RENOVABLES

PROTOCOLO DE KYOTO
INTRODUCCIÓN


    As enerxías convencionais ou non renovables son enerxías derivadas das fontes primarias, e obtéñense nas distintas centrais de produción, coas características específicas para o seu consumo final.


    Os produtos utilizados principalmente son o coque, gas licuado de petróleo, gasolinas-naftas, querosenos, diésel, combustóleto, produtos non enerxéticos derivados dos hidrocarburos e o gas natural.


    A enerxía renovable posúe unha dispoñibilidade maior que as fontes de enerxía convencionais, sen embargo a súa utilización é escasa. Estas enerxías, hoxe en día son viables tanto técnica como economicamente,xa que non contaminan e unha vez instaladas, producen enerxía limpa. Trátase de enerxías inagotables, limpas e que pódense utilizar de forma auto xestionada.


    Tanto o avance tecnolóxico dos últimos anos como o acordo de KIOTO, , permitiron a desenvolvemento y perfeccionamento dunha gran gama de dispositivos adecuados para aproveitar estes recursos enerxéticos, como a enerxía solar, a enerxía cinética do vento, a forza da gravidade do auga, etc.


(subir)


volver