QUEN SOMOS:

A "FEDERACIÓN GALLEGA DE ASOCIACIONES DE INSTALADORES ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES" (FEGASINEL) constituíuse como tal o 27 de Decembro de 1984 de acordo coa lexislación vixente de asociacións profesionais. 

FEGASINEL é unha organización empresarial sectorial, na que se agrupan máis de 1000 empresas. Nela intégranse  diferentes organizacións empresariais de ámbito provincial.

FEGASINEL ten definido como un dos seus obxectivos, ofrecer aos seus asociados una ampla gama de servizos que en cada momento respondan as súas necesidades. Progresivamente incorporaranse aqueles que sexan demandados polo colectivo, ampliando deste xeito as prestacións.